Biblioteka

Naziv Autor Izdavač Godina
1

Uključivanje djece sa posebnim potrebama ( za djecu sa posebnim potrebama) 0-10 godina

Elen R.Danijels i Kej Staford Pedagoški centar 2002.
2

Obrazovanje i kultura demokratije (Vaspitno-obrazovna praksa u ranom djetinjstvu) za djecu od 0-10 godina

Kirsten Hansen, Roxane K. Kauf Pedagoški centar 2001.
3

Uticati na promjene (Vodič za roditelje za zastupanje i djelovanje u društvu) za roditelje

Diane J.Charnov i Carolyne Rut Pedagoški centar 2002.
4

Materijali i aktivnosti za rad u učionicama u kojima dijete ima centralnu ulogu- za djecu 3-10 godina

Judith Rothschild i Ellen R.Da Pedagoški centar 2002.
5

Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (Metodološki prirućnik za rad sa djecom) uzrast do 3 godine

Kate Burke Walsh Pedagoški centar 2001.
6

Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (Metodološki prirućnik za rad sa djecom) uzrast od 8 do 10 godina

Kate Burke Walsh Pedagoški centar 2001.
7

Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (Metodološki prirućnik za rad sa djecom) uzrast od 3 do 5 godina

Kirsten Hansen, Roxane K. Kauf Pedagoški centar 2001.
8

Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu (Metodološki prirućnik za rad sa djecom) uzrast 6 i 7 godina

Kate Burke Walsh Pedagoški centar 2001.
9

Individualizovani pristup u vaspitno-obrazovnom procesu za djecu 0-15 godina

Saša S. Milić Pedagoški centar/Foundation Open Society Institute 2002.

© 2016 Powered by New Page doo