O nama

Pedagoški centar Crne Gore osnovan je novembra 2000. godine u Podgorici, s osnovnim ciljem da se pruži potpora ljudima koji su spremni podnijeti neophodne žrtve u izgradnji otvorenog društva u Crnoj Gori, i koji će voditi računa i štititi slobode koje su ostvarili za buduće generacije. Pedagoški centar Crne Gore je stručna pedagoška institucija koja okuplja istaknute pedagoške radnike i stvaraoce Crne Gore, koji kroz različite projekte nastoje unaprijediti vaspitno-obrazovni sistem Crne Gore. Pedagoški centar Crne Gore intezivno se bavi stručnim usavršavanjem nastavnog kadra, uvođenjem novih modela rada u vaspitno-obrazovni proces, izdavanjem stručne i udžbeničke literature, organizacjom nacionalnih i internacionalnih stručnih skupova, seminara, konferencija itd. U skladu sa osnovnim ciljem Pedagoškog centra Crne Gore, osnovno polje na kome naša organizacija djeluje jeste vaspitno-obrazovni sistem u Crnoj Gori. Centar je osnovan u cilju pomoći reformisanju vaspitno-obrazovnog sistema u Crnoj Gori, te stalnom procesu inoviranja, unaprijeđenja i poboljšanja tog sistema. Programima koje realizuje Pedagoški centar Crne Gore obuhvaćeni su svi zainteresovani činioci vaspitno-obrazovnog procesa: djeca, roditelji, nastavnici, direktori, pedagozi, psiholozi, vladine i nevladine institucije, organizacije koje se bave obrazovanjem, te međunarodne obrazovne institucije i asocijacije. Pedagoški centar svoje programe realizuje u saradnji sa brojnim partnerskim institucijama i organizacijama.


Ciljevi

-unaprijeđenje ljudskih prava i prava djeteta;

-humanitarni rad;

-unaprijeđenje kulture i umjetnosti u Crnoj Gori;

-organizovanje roditelja i drugih zainteresovanih subjekata u procesu obrazovanja za rad na stručnim i izdavačkim projektima iz domena obrazovanja;

-pomoć u uvezivanju i umrežavanju, kao i razmjeni iskustava i znanja srodnih udruženja iz zemlje i inostranstva.


© 2016 Powered by New Page doo