Izdavaštvo

Pedagoški centar Crne Gore je postao registrovani izdavač stručnih i naučnih radovao d 2001. godine. Fokus izdavaštva čine brižljivo odabrane publikacije domaćih i stranih autora usmjerenih na različite stručne i naučne oblasti, kao što su: obrazovanje, ranjive grupe i zapošljavanje. Sve štampane publikacije se nalaze u COBBIS bazi Crne Gore. Štampana izdanja su na crnogorskom, slovenačkom i maternjim jezicima autora/autorica.


Organi izdavaštva

Za izdavača:

dr Biljana Maslovarić, direktorka Pedagoškog centra Crne Gore, profesorka na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, Univerziteta Crne Gore.


Redakcija:

dr Janez Drobnič, Pedagoški fakultet Koper Univerzana Primorskem, Slovenija.

dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore.

dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet , Univerzitet Crne Gore.

dr Shai Cohen, Univerzitet u Granadi, Španija.

dr Aksinja Kermauner, Pedagoški fakultet Koper Univerzana Primorskem, Slovenija.

dr Beno Arnejčič, Pedagoški fakultet Koper Univerzana Primorskem, Slovenija.

dr Lidija Weis, Pedagoški fakultet Koper Univerzana Primorskem, Slovenija.

Jan Luprich, Cambrige, UK.

Donna Kirschaum, Cambrige, UK.

Eva Klemenčić, Slovenija.

Plamen Vladkov Mirazchiyski, INERI, Slovenija.


Recenzenti/recenzentkinje:

dr Tatjana Novović, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore.

dr Veselin Mićanović, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore.

dr Dijana Vučković, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore.

dr Janez Drobnič, Pedagoški fakultet Koper Univerzana Primorskem, Slovenija.

dr Dušanka Popović, Filozofski fakultet, Univerzitet Crne Gore.

dr Shai Cohen, Univerzitet u Granadi, Španija.


Saradnici/saradnice:

mr Marijana Blečić

Marica Vlahović

Miloš Bulatović

Danilo Leković


Lektura i korektura:

dr Dušanka Popović


Prevod:

Danilo Leković


© 2016 Powered by New Page doo