OSI Network Scholarships Program (2004-2011)

2011-09-01


Počev od juna 2004. godine, Network Scholarship Program predstavlja jedan od sastavnih djelova rada Pedagoškog centra na unaprijeđivanju obrazovnih mogućnosti za crnogorske studente, primarno postdiplomce kojima su britanski univerziteti, u saradnji sa Open Society Institute London, otvorili mogućnost kraćih studijskih boravaka u svrhu sticanja diplome Master i PhD. Uloga PCCG i koordinatora stipendijskih programa, prvenstveno se ogleda u promovisanju vrijednosti koje zastupaju OSI i nekolicina britanskih visokoškolskih institucija, promovisanje materijala i mogućnosti stipendiranja, te u tehničkoj podršci prijavljenim studentima. Koordinacija kancelarije PCCG u Podgorici ključna je u komunikaciji prijavljenih studenata, studentskih i akademskih službi univerziteta za koje su se prijavili te i kancelarije OSI u Londonu koja direktno sarađuje sa univerzitetima u pitanjima koja se tiču kvota, školarina i uslova prijema.U pogledu programskih aktivnosti, naša kancelarija je bila dužna da preko koordinatora uspostavi trajne i kvalitetne kanale komunikacije sa: svim univerzitetima u Crnoj Gori, udruženjima studenata i mladih, te da održi veze sa bivšim korisnicima programa kako bi promovisali ideju otvorenog društva i mogućnost, za studente, besplatnog školovanja, obično u trajanju od godinu dana. Tokom proces prijavljivanja studenata, koordinator je dužan da im pruža tehničku i administrativnu pomoć u vidu obezbjeđivanja formulara, aktivnog praćenja popunjavanja aplikacije, te slanja iste na relevantne adres u Veliku Britaniju. Tokom procesa selekcije koji se vrši u Britaniji, PCCG obavještava studente o rezultatima i organizuje dalje aktivnosti kancelarije, u vidu intervjua sa profesorima fakulteta za koje su se prijavili, predstavnicima Ambasade Velike Britanije u Crnoj Gori i predstavnicim Fondacije Otvoreno društvo u Crnoj Gori i OSI London. Tokom pripreme uspješnih kandidata za odlazak na programe, koordinator je dužan da se postara da budućemi postdiplomcu obezbijedi putnu kartu, refundira troškove viziranja i putovanja, kako, u skladu sa idejom projekta, student ne bi imao nijednu finansijku obavezu od polaska na program do povratka. Cjelokupne troškove studija pokrivaju OSI London i univerzitet koji prima studenta, a donedavno uz finansijsku podršku britanske nacionalne agencije za kulturu i obrazovanje Chevening.

Tokom višegodišnje uspješne implementacije ovog projekta, na školovanju u Velikoj Britaniji boravili su današnji istaknuti crnogorski univerzitetski radnici, ambasadori, visoki funkcioneri Centralne banke CG, te veći broj mladih intelektualaca koji je angažman nastavio pri međunarodnim institucijama koje svoje kancelarije imaju i u Crnoj Gori, poput Save the Children, UNDP.

Broj i struktura programa post-diplomskih stipendija se vremenom, u skladu sa društvenom situacijom kod nas i u Velikoj Britaniji, mijenjao, ali se u poslednjih nekoliko godina izdvojilo više studentima atraktivnih programa za koje je vladalo interesovanje.

Aktuelni i implementirani stipendijski programi u okviru NSP sa naglaskom na period od 2007. na ovamo

Open Society Foundations/University of Cambridge Scholarships

2011- OSF/Oxford University Scholarships

2011-12 Open Society Foundations / Staffordshire University (MSc in Business Analysis)            

2011-12 Open Society Foundations / Staffordshire University (MPhil/PhD in Economics) Distance Learning Mode

Oxford Colleges Hospitality Scheme

Global Supplementary Grant Program

Alumni Grant Program

 

Regional Alumni Conference