CHERI Challenging Education for Roma
Inclusion (Decembar 2009 - Jun 2011)

2011-08-30


Partneri: United World College of Adriatic Duino, Ministarstvo prosvjete i nauke, Zavod za školstvo

 

Projekat CHERI je imao za cilj razvoj inkluzivnih metoda nastave sa posebnim osvrtom na romske učenike i podizanje njihove motivacije u obrazovanju, kao i razvoj i inovaciju procesa učenja u učionioci i izvan nje. Ideja je da se kroz kreaciju inovativnih priprema, kao modela nastave za različite predmete (od VI do IX razreda osnovne škole), pokuša usvojiti jedan inkluzivniji metod u cilju postizanja interkulturalnih i multidisciplinarnih pristupa u nastavi ali i stvaranja uslova za povećanje interesovanja za upis romskih učenika u srednje škole. Projekat je takođe pokrenuo program volonterski orijentisanih aktivnosti koje su sprovodili učenici/ce Gimnazije „Slobodan Škerović“ sa učenicima/cama OŠ „Božidar Vuković Podgoričanin“, koje su imale za cilj kreativnu motivaciju učenika, pomoć u školskim obavezama, kao i organizaciju susreta i predstava sa umjetničkim sadržajem. Direktni korisnici projebile su škole u nekoliko crnogorskih opština sa osjetnijom romskom populacijom među učenicima.

Vrsta usluga pruženih tokom implementacije projekta:

  • Niz nastavnika i direktora škola uključeno je u istraživačke djelatnosti akciju kako bi se  razvio model desegracije za učenike romskog porijekla.
  • Studijska posjeta sa ciljem učenja o modelima i metodama inkluzivnog obrazovanja
  • Razvoj primjera kvalitetnog obrazovanja za uključivanje Roma : premaa modelu za desegregaciju  u školama
  • Pilot-upotreba modela nastalog  u školama
  • Uključenost učenika srednje škole u volonterskom program za podršku osnaživanju osnovnih vještina upotrebe jezika kod romske djece.