Student volunteerism -
from Desegregation into Quality Integration of RAE pupils

2016-09-12


Partneri: Univerzitet Crne Gore; Filozofski fakultet; Romska nevladina organizacija; osnovne škole.

Glavni cilj projekta bio je da se započne društvene i akademske integracije 250 romskih učenika iz segregiranog područnog odjeljenja škole Božidar Vuković Podgoričanin kroz volonterski rad studenata Filozofskog fakulteta  koji bi dali podršku romskim učenika u jačanju i stimulisanju njihovog ukupnog psihološkog i pedagoškog kapaciteta za tekuće obrazovanje i nastavak istog, rad sa roditeljima na motivaciji da uzmu aktivniju ulogu u obrazovanju njihove djece. 

Ostali ciljevi:

  • Poboljšanje kvaliteta obrazovnog procesa s namjerom da odgovori na postojeće - stvarne potrebe romske djece i ohrabri proces desegregacije kroz bolju pripremu učenika za proces integracije u drugim školskim okruženjima . Takođe, izgradnja profesionalnih kapaciteta nastavnika i budućih stručnjaka za rad u multikulturalnim i interkulturalnim školskim zajednicama . Umrežavanje , uključivanje i podsticanje svih partnera i institucija da pokrenu proces koji će dovesti do konačnog zatvaranja područnih škola i promociju upisa romske djece odgovarajuće dobi u desegregirane škole .
  • Poboljšanje akademskih postignuća učenika i smanjenje jezičkih barijera za učenike koji  uče u područnoj školi i glavnoj zgradi škole Božidar Vuković Podgoričanin .
  • Podrška i pomoć djeci - učenicima u savladavanju socijalnih vještina i znanja , kao i pružanje podrške u razvoju većeg nivoa povjerenja i zadovoljstva ( samopouzdanja);
  • Priprema i podizanje nivoa spremnosti djece - učenika za sve buduće procese integracije i socijalizacije , što bi značajno poboljšati načelo jednakog i kvalitetng pristupa obrazovanju ;
  • Podizanje kvaliteta obrazovnog rada uz poštovanje principa u kojoj dijete ima centralnu ulogu – individualizovani pristup nastavi i principima socijalne uključenosti ;
  • Razvoj koncepta  volonterizma na univerzitetskom nivou , ali takođe i u osnovnom obrazovanju;
  • Razvoj nastavno-pedagoška praksu i priprema budućih nastavnika za stalni rad u multikulturalnoj nastavi i školskeoj zajednici;
  • Povezivanje istraživanja i nastavne prakse i mijenjanje nastavne prakse u skladu sa rezultatima dobijenim tokom istraživanja.