Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje ( RWCT )
– obuka i sertifikacija

2016-09-12


Projekt čitanje i pisanje za kritičko mišljenje ( RWCT ) uključuje nastavnike iz dvadeset  zemalja Centralne Evrope i Centralne Azije , a ostvaruje se uz pomoć Soros fondacija i Open Society Institute - New York.

Obrazovni program ovog projekta djelo je nekoliko vodećih stručnjaka u oblasti - Kurt Meredith i dr Jeannie Steele, dijela Slovačkog projekta Orava , i dr Charles Temple Hobarta i William Smitha iz SAD. Strategije i koncepti projekta su preuzeti iz njihovih djela i iz bogatog iskustva i istraživanja članova Međunarodnog udruženja Reading , profesionalnog udruženja koje se sastoji od 350 000 nastavnika iz dvadesetak zemalja .

 

Profesionalci iz Crne Gore i Balkana , zajedno sa stručnjacima iz Sjeverne Amerike , Australije i Velike Britanije imaju za cilj držanje seminara za nastavnike osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori .

 

RWCT je program obrazovanja nastavnika koji ne zahtijeva posebne materijale , ali pomaže nastavnicima koji žele da ožive nastavu uvođenjem metodologije za aktivno, samostalno učenje i kritičko razmišljanje. Ovaj program je usmjeren na strategije podučavanja nastavnika i može se primijeniti kako u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima .

 

RWCT seminari nude više od šezdeset različitih strategija podučavanja , koji pomažu nastavnicima da biraju metode koje će:

- uvesti nastavnu jedinicu na način da izaziva znatiželju učenika i pomaže im da razumiju svrhu učenja;

- pomoći učenicima da aktivno istraživuju određene teme ;

- uputiti studente na razmišljanje o onome što su naučili, u smislu učestvovanja u diskusijama i primjenjivanja stečenih znanja u novim situacijama .

 

Metode RWCT uključuju strategije traženja kreativnog razmišljanja, kooperativno učenje , raspravu i, pisanje kao sredstvo za lični izražavanja i pomoć u učenju .