Studijska posjeta projektnog tima; Berane

2016-03-30


Studijska posjeta predstavnika Pedagoškog centra Crne Gore, čiji je predstavnik gđa Vanja Rakočević, i ostalih partnera u projektu prekogranične saradnje Crne Gora - Kosovo (Obrazovanjem do socijalne inkulzije) održala se 30. marta 2016. u Beranama.

Nakon predstavljanje misije i ciljeva NVO Enfants/Djeca, crnogorski i kosovski timovi su posjetili Opštinu Berane; predstavnike Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti i Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO koji su predstavili aktivnosti lokalne samouprave u oblasti inkluzije Roma, Egipćana i Aškalija. Uslijedila je i posjeta JU Osnovna škola “Radomir Mitrović” tj.predstavljanje školskih programa, ali i teme vezane za obrazovnu inkluziji Roma, Egipćana i Aškalija: postignuća i prepreke. Oba tima su posjetila i JPU “Radmila Nedić“, a planirana je i posjeta naselju Riversajd, kao i sastanci sa predstavnicima lokalnih NVO: Civilna inicijativa i RUŽA.