Dan Roma - 06. april

2016-04-04


Povodom međunarodnog Dana Roma 6. aprila je u KIC: Budo Tomović održana svečanost u kojoj je učestvovalo svih šest osnovnih škola (Marko Miljanov, Vladimir Nazor, Božidar Vuković - Podgoričanin, 21 maj, Savo Pejanović i Vuk Karadžić) kao i djeca iz vrtića Vrela ribnička - JPU: Đina Vrbica, uključenih u projekat: Program pomoći za integraciju i povratak RAE i drugih I/RL-a koji žive u naselju Konik – II faza, koji je u Crnoj Gori podržan od strane evropske delagacije i Ministarstva prosvjete.

U okviru ovog projekta studenti/studentkinje volonteri/volonterke pružaju svakodnevnu obrazovnu podršku romskoj i egipćanskoj djeci, kako u navedenim školama, tako i u izbjegličkom kampu I i II na Koniku, uz podršku Romskog obrazovnog fonda. Oni su takođe pomogli u realizaciji ove sada već tradicionalne priredbe, čiji je organizator ove godine bila OŠ: Vladimir Nazor, a koja je imala temu - DRUGARSTVO.

Zahvaljujemo svim našim studentima/studentkinjama volonterskog kluba SSAAFF - kluba Pedagoškog centra CG i Filozofskog fakulteta iz Nikšića, a svim Romima/Romkinjama čestitamo njihov praznik. Opré (Upré) Romà!