Svi u vrtić!:
Poziv za sugrađane

2016-04-15


Iako kampanja, koju u šest opština na sjeveru Crne Gore sprovodi Unicef Crna Gora u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, počinje zvanično 10. maja, mališani iz vrtića u kojima za sada nije upisan optimalan broj djece, odlučili su da daju podršku kampanji koja će uslijediti.

 

Naime, djeca iz svih javnih predškolskih ustanova obuhvaćenih kampanjom, danas su posjetila osnovne škole, dnevne centre ili NVO koje svojim vaspitno-obrazovnim aktivnostima okupljaju djecu/ njihove sugrađane i pozvali ih da zajedno sa njima uzmu učešća u kampanji, tj. da prisustvuju događajima koji će uslijediti od 26. maja kako je planirano.

 

Same događaje će realizivati u dijelu umjetničkih performansa Umjetnička škola za muziku i balet: ,,Vasa Pavić” iz Podgorice i Fakultet dramskih umjetnosti sa Cetinja, i u dijelu ,,vrtića na otvorenom” – Pedagoški centar Crne Gore sa studentima volonterima Filozofskog fakulteta iz Nikšića.

 

Tako su predškolci iz JPU: ,,Jevrosima – Jevra Rabrenović” – Mojkovac, danas posjetila OŠ: ,,Aleksa Đilas - Bećo” i NVO: ,,Srce”;  djeca iz JPU: ,,Eko bajka” – Pljevlja su bila u posjeti OŠ: ,,Ristan Pavlović”, Dnevnom centru i NVO: ,,Zračak nade”; djeca iz JPU: ,,Sestre Radović” – Kolašin su posjetila OŠ: ,,Risto Manojlović”, kao i osnovnu muzičku školu; djeca iz vrtića na Žabljaku su bila u posjeti lokalnoj OŠ: ,,Dušan Obradović”, dok su djeca vrtića iz Šavnika i Plužina posjetila JU Obrazovni centar Šavnik i JU Obrazovni centar Plužine.

 

,,Posebno nas raduje značajno učešće samih lokalnih vrtića koji će biti uključeni u kampanju, da prije zvaničnog početka, kao i prije održavanja planiranih događaja, daju svoj doprinos uspješnosti same kampanje. Naime, oni su tokom dana posjetili svoje lokalne osnovne škole, osnovne muzičke škole, dnevne centre za djecu sa razvojnim teškoćama ili NVO-e koje se bave vaspitanjem i obrazovanjem djece u njihovim gradovima, i pozvali ih da prisustvuju događajima koji slijede od 26. maja, i tako ideju same kampanje prošire i kod ove populacije. Zahvalni smo svim navedenim institucijama i organizacijama koje su prepoznale značaj kampanje, odnosno dugoročne i višestruke dobiti za dijete usljed njegovog boravka u vriću, pa su za djecu posjetioce iz lokalnih vrtića pripremili različite zajedičke aktivnosti: mini priredbe, učešće u zajedničkim aktivnostima i sl.", zaključuje se u saopštenju.