Kamp Sebi želim na Cetinju

2018-03-21


Kancelarije Unicefa u Crnoj Gori i United Nations in Montenegro realizuju petodnevni kamp "Sebi želim" na Cetinju, sa ciljem pružanja podrške mladima od 15 do 19 godina da definišu i ostvare lične aspiracije i steknu socio-emocionalne vještine koje su im potrebne za lični razvoj i uspjeh u školi, na fakultetu, u nalaženju posla, u odnosima sa vršnjacima/kinjama i drugim ljudima.
Kroz interaktivne radionice , mladi iz Nikšića, Šavnika, Pljevalja, Plužina i Žabljaka rade na identifikaciji svojih aspiracija i razvijaju planove za njihovo ostvarenje. 
Program je realizovan u saradnji sa Pedagoškim centrom Crne Gore i Zavodom za školstvo. Informišite se o programu #SebiZelim na:
http://ow.ly/N88G302PHHu i pratite nas na Kreaktivacija stranici.

 

Fotografije/Photos: UNICEF Montenegro/DuškoMiljanić

 

 
Preuzeto sa: https://www.facebook.com/
unicefmontenegro/photos/?tab=album&album_id=1140371706021941