8. Regionalna konferencija edukatora u
Neumu

2016-09-12


Predstavnice Pedagoškog centra CG: doc. dr Biljana Biljana Maslovaric i mr Marijana Blečić, trećeg dana Konferencije su predstavile program: Sebi želim. Program ,,Sebi želim:'' realizuju UNICEF i Kancelarija za koordinaciju Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, uz podršku Pedagoškog centra Crne Gore, kao glavnog partnera u sprovođenju aktivnosti programa.

Program takođe podržavaju Ministarstvo prosvjete, Zavod za školstvo, Uprava za mlade i sport.

Program ,,Sebi želim:'' je jedna od aktivnosti u okviru UNICEF-ove Laboratorije inovacija za mlade Kreaktivator koja učestvuje u Zajedničkom programu Ujedinjenih nacija za mlade, pod nazivom Kreaktivacija.

Predstavnice PCCG će se u svojoj prezentaciji osvrnuti i na UNICEF istraživanje i Inicijativu: Moje vrijednosti i vrline.

Cilj konferencije:

PODRŽATI IZGRADNJU OBRAZOVNOG SISTEMA, KOJI ĆE ODRAŽAVATI VIZIJU JEDNAKOSTI, PRAVIČNOG DRUŠTVA, DRUŠTVA KOJE PROMOVIRA MIR, POMIRENJE, I OHRABRUJE DJECU DA SANJAJU, STVORE VIZIJU I IZGRADE SVOJU BUDUĆNOST.

Za obrazovanje koje svoj djeci daje jednake šanse da razviju kreativnost, nauče kako da misle kritički, uzajamno se pomažu, i brinu jedni o drugima i prirodi koja ih okružuje.

Za obrazovanje koje ih pokreće da izgrade bolji svijet i društvo, rješavaju probleme zajednički, uzajamno se poštuju i imaju razvijen osjećaj za pravdu i pravičnost.

Više o programu 8. regionalne konferencije edukatora/edukatorica možete pronaći na linku: http://www.sbs.ba/program-8-regionalne-konferencije-edukatoraica/