Seminar
Osnaživanje roditelja

2016-09-27


Seminar Jačanje roditeljskih kompetencija vezanih za obrazovni proces i učešće u obrazovnim strukturama održan je u periodu 23-25. septembra 2016. godine u Hotelu Otrant, Ulcinj. Na treningu je učestvovalo 23 predstavnika organizacija civilnog društva koje se bave integracijom Roma, Aškalija i Egipćana na teritoriji Crne Gore i Kosova. 

Treneri Pedagoškog centra Crne Gore - doc. dr Biljana Maslovarić i psiholog Miloš Bulatović, dizajnirali su program u cilju jačanja kapaciteta predstavnika organizacija civilnog društva i njihovog osposobljavanja za rad sa roditeljima ove populacije koji će se realizovati prema planu i programu projekta Obrazovanjem do socijalne inkluzije. Dakle, kroz dvodnevni trening, učesnici su stekli znanja koja im omogućavaju da bolje razumiju izazove u obrazovanju, ali i nauče kako da poboljšaju svoj rad sa RAE roditeljima i djecom kako bi bili u mogućnosti da podrže obrazovanje RAE populacije.

Seminar je održan u okviru projekta Obrazovanjem do socijalne inkluzije koji implementiraju Pedagoški centar Crne Gore u partnerstvu sa NVO CEDEM i NVO Enfants u Crnoj Gori i NVO Kosovski obrazovni centar i Bethany Christian Services na Kosovu. Projekat se realizuje u okviru programa Prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo* 2011-2013 uz saglasnost Ministarstva prosvjete Vlade Crne Gore. Projekat finansira Evropska komisija, posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori. Cilj projekta je unaprijeđenje socijalne uključenosti Roma, Aškalija i Egipćana u oblasti obrazovanja kroz poboljšanje institucionalne odgovornosti i obezbjeđivanje boljih obrazovnih servisa. 

Više o projektu: http://www.cedem.me/programi/socijalna-inkluzija