KAMPANJA SVI U VRTIĆ
ZNAČAJNO POVEĆALA UPIS U VRTIĆE NA SJEVERU CRNE GORE

2016-11-09


NIKŠIĆ – 10.NOVEMBAR2016. – Učetvrtak,10. novembra u 12h, u amfiteatru Filozofskog fakulteta u Nikšiću, biće predstavljeni rezultati kampanje Svi u vrtić postignuti tokom 2016. godine. 

O ključnim rezultatima kampanje, važnosti ranog i predškolskog obrazovanja za dobrobit svakog djeteta i društva u cjelini, kao i reformama koje su pokrenute u cilju povećanja obuhvata djece predškolskim obrazovanjem, govoriće šef predstavništva UNICEF-a za Crnu Goru Bendžamin Perks, generalna direktorica Direktorata za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje lica sa posebnim potrebama Arijana Nikolić  i dekan Filozofskog fakulteta Goran Barović.  Na ovom događaju će studenti Filozofskog fakulteta imati priliku da čuju predavanje o ranom učenju i razvoju djeteta koje je šef predstavništva UNICEF-a Bendžamina Perks nedavno izlagao na Fakultetu za obrazovanje i Fakultetu za javno zdravlje Univerziteta u Harvardu, kao i na Školi za javno zdravlje Kolumbija univerziteta u Njujorku. Gosti Fakulteta ovom prilikom posjetiće i oglednu učionicu nastalu od materijala koje su studenti voloteri kreirali za potrebe same kampanje i ,,vrtića na otvorenom”.

Nakon odličnih rezultata prošle godine, uz podršku UNICEF-a,kampanja Svi u vrtić nastavila se ove godine u šest novih opština sa najnižom stopom upisa u vrtiće:Mojkovac, Kolašin, Pljevlja, Žabljak, Šavnik i Plužine. Brojni umjetnički i obrazovni događaji, kao i vrtić na otvorenom,organizovani su zadjecu predškolskog uzrasta i njihove roditelje, i to u saradnji sa NVO Pedagoški Centar, Studijskim programom za predškolsko obrazovanje Filozofskog fakulteta, Fakultetom dramskih umjetnosti i Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić.

Kampanja je uspjela da postigne cilj  i unaprijedi svijest o značaju predškolskog obrazovanja, a takođe je doprinijela povećanju stope upisa u vrtiće na sjeveru Crne Gore. 

Naime, gotovo svi roditelji,  91%, ocijenili su kampanju kao korisnu za upoznavanje roditelja i djece predškolskog uzrasta sa radomvrtića u Crnoj Gori. 88% roditelja je reklo da je njih lično kampanja zainteresovala, a blizu polovine, 47%, da je saznalo bar nešto novo o predškolskom obrazovanju.Roditelji koji su bili upoznati sa kampanjom izrazili su pozitivnije stavove prema vrtićima poslije kampanje nego prije nje. Konačno, svaki drugi roditelj(53%)koji zna za kampanju pokrenuo je postupak za upis djeteta u vrtić. Podaci vrtića u ovih šest gradova pokazuju da je ove godine ukupno upisano preko 30% više djece nego prošle.

Kampanja „Svi u vrtić“ dio je nastojanjaVlade Crne Gore da do 2020. godine svu djecu uzrasta od 3 do 6 godina upiše u vrtiće.