Forum „Implementacija i prioritetne mjere za 2017“

2016-12-07


U organizaciji Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore i Regionalnog savjeta za saradnju Integracija Roma 2020, održan je 01. decembra 2016. godine u hotelu „Ramada“ forum „Implementacija i prioritetne mjere za 2017“. Sokolj Begenaj i Sanja Elezović su bili moderatori foruma, a dijalog su otvorili Leon Gjokaj, generalni direktor Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Orhan Usein, team leader – Regionalni savjet za saradnju Integracija Roma 2020, Mladenka Tešić ispred Delegacije EU u Crnoj Gori i Samir Jaha, predstavnik nevladinog sektora i nezavisni ekspert. 

Na skupu su predstavljeni: način implementacije Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana 2016-2020, operativni zaključci sa Roma seminara, nacrt Akcionog plana za integraciju Roma za 2017, njegova implementacija, prioritetne mjere i budžet. Nakon toga, uslijedili su izvještaji i prijedlozi prioritetnih mjera za 2017. godinu iz pet ključnih oblasti – obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, zdravstva i pravnog statusa.

Preuzeto sa: http://www.zzs.gov.me/vijesti/167348/Forum-Implementacija-i-prioritetne-mjere-za-2017.html