Mladi kreiraju materijale i aktivnosti za sa djecom predškolskog uzrasta

2017-02-20


Uspješno je sprovedena  je trodnevna obuka "Mladi kreiraju materijale i aktivnosti za sa djecom predškolskog uzrasta" u cilju sticanja praktičnih i stručnih znanja učesnika na projektu u sklopu projekta REYN To sam ja!, koji je podržan od strane Komsije za raspodjelu sredstava od igara na sreću, a koji sprovodi Pedagoški centar Crne Gore. Obuku su odžali doc. dr Biljana Maslovarić i mr Marijana Blečić u prostorijama Pedagoškog centra, a namjenjena je srednjoškolcima i studentima romske i neromske populacije koji su uključeni u ovaj projekat.

Obuka se temelji na ISSA standardima kvaliteta rada sa djecom koje su osnova standarda kvaliteta svake vaspitno-obrazovne ustanove i tiču se interakcije sa djecom, načinima komunikacije, oblicima rada itd. Nakon  završenog teorijskog upućivanja grupa će imati specifična zaduženja u manjim podgrupama (3-4) koji će raditi na izradi specifičnog didaktičkog materijala koji će zajedno sa gotovim manipulativima biti korišćen u radu sa djecom.

"Mladi kreiraju materijale i aktivnosti za sa djecom preškolskog uzrasta" se nalazi u Katalogu programa stručnog usavršavanja za 2014/2015 g. Zavoda za školstvo CG,a kreirali su je zaposlenici i stručni saradnici Pedagoškog centra Crne Gore.