Obuka za nastavnike: RWTC

2017-02-24


Danas, 24. februara 2017. godine, završena je obuka za nastavnike u okviru programa stručnog osposobljavanja RWTC (Reading and Writing for Critical Thinking - Čitanje i pisanje za razvoj kritičkog mišljenje). Obuku je prošlo 20-oro nastavnika/ca iz OŠ "21. maj" i OŠ "Vlado Milić", a sprovodile su je doc. dr Biljana Maslovarić i mr Marijana Blečić. Program obuke je obuhvatao 4 dana (32 sata), a obuka je održana u prostorijama Pedagoškog centra Crne Gore.

Krtičko razmišljanje je jedna od najvažnijih vještina koja se razvija tokom školovanja. Za uspjeh u modernom svijetu, obavezno je posjedovati sposobnost da se razdvoji bitno od nebitnog. Učenici/ce moraju da razumiju kako su činjenice povezane i kako mogu se iskoristiti za više svrha. Njihov budući uspjeh će zavisiti od njihove mogućnosti da stave nove ideje i znanja u određeni kontekst, da daju realtivnu vrijednost novim saznanjima, a i da odbace irelevantne i nebitne informacije. U cilju da se razvije kritičko promišljanje u učionicama širom svijeta, potrebni su vješti nastavnici koji podržavaju svoje učenike, a koji konstantno oblikuju i promovišu ovaj način razmišljanja.

RWTC praktičari, kao što je Pedagoški centar CG, vjeruju da demokratsko građanstvo se manje zasniva u učenju sadržaja kao što je građansko ili političke naule, a više u svakodnevnim instrukcijama u učionici koji omogućavaju timski rad, odlučivanje, kritičko mišljenje, formiranje mišljenja i debate. Ove prakse, koje su uče kroz RWTC treninge, mogu se primjeniti na bilo koji školski predmet, od osnovnog čitanja i pisanja do književnosti, društvenih nauka, matematike i ostalih prirodnih nauka.