Poziv za trening:
Persona doll

2017-03-13


Pedagoški centar Crne Gore u subotu, 18.03.2017. godine, sa početkom u 10h organizuje seminar: Persona doll za vaspitače i nastavnike prvog ciklusa osnovnih škola. U pitanju je metoda rada uz upotrebu specifične lutke pogodna za blagovremeno identifikovanje, suočavanje i suzbijanje različitih oblika predrasuda i stereotipa, kao i za kontinuirano promovisanje različitosti i vaspitanja za društvenu pravdu. Takođe,ona je potpora boljoj saradnji i upoznavanju porodičnog i vaninstitucionalnog konteksta u kojima dijete boravi.

Program obuke za rad sa Persona lutkom nalazi se u Katalogu programa stručnog usavršavanja za školsku 2016/2017. godinu Zavoda za školstvo, a kreator je tim Pedagoškog centra Crne Gore.


Za sve dodatne informacije možete se obratiti u inbox ili poslati email na: info@pccg.co.me