"Zajedno u obrazovanju" - radionice

2017-09-13


12. septembra 2017. godine održana je deveta po redu radionica u prostorijama Pedagoškog centra u okviru projekta “Zajedno u obrazovanju”, podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. 

Tema radionice:

Posjeta Centru za rad sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju "Eureka" i upoznavanje sa prostorom i materijalima i različitim terapijskim modalitetima za rad sa djecom predškolskog uzrasta.