"Zajedno u obrazovanju" - radionice

2017-10-24


10. i 12. oktobra 2017. godine su održane 16. i 17.  po redu radionice u prostorijama Pedagoškog centra u okviru projekta “Zajedno u obrazovanju”, podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.

Teme radionica:

Upoznavanje sa vajarskim materijalima - glina u okviru likovnih radionica za rad sa djecom predškolskog uzrasta.

Porodica i porodični odnosi. Transakcije unutar i između porodičnih podsistema. Funkcionalna i disfunkcionalna porodica.