"Zajedno u obrazovanju" - radionice

2017-10-24


17. i 19. oktobra 2017. godine su održane 18. i 19. po redu radionice u prostorijama Pedagoškog centra u okviru projekta “Zajedno u obrazovanju”, podržanog od strane Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Teme radionica:

Prezentacija o značaju muzike za razvoj djece predškolskog uzrasta i o muzikoterapiji. Slušanje kompozicija za prepoznavanje raznih emocija i likovni doživljaj istih. Upoznavanje sa osnovnim znacima za komponovanjem muzike.

Prezentacija o ulozi i značaja ritma kod djece predškolskog uzrasta. Naše tijelo kao muzički instrument. Upoznavanje sa ritmičkim instrumentom Orfovog instrumentarijuma. Izrada dječijeg instrumenta zvečka. Folklor i raznolikost kultura u Crnoj Gori. Izvođenje folklornih pjesama sa prostora Crna Gore uz upotrebu Orfovog instrumentarija.