Publikacije

O roditeljima (Podgorica, 2017) – naučna monografija
Autor:  Nila Kapor Stanulović

Program/metodologija i alati za predviđanje kretanja na tržištu rada na osnovu potreba poslodavaca (Podgorica, 2017) – naučna monografija
Autor: dr Janez Drobnič

Planiranje, monitoring, evaluacije i upravljanje na tržištu rada (Podgorica, 2017) – naučna monografija
Autori: dr Janez Drobnič i mr Stojan Zagorac

Analiza ponude i tražnje na tržištu rada s naglaskom na ranjive grupe (Podgorica, 2017) - naučna monografija
Autori:  dr Janez Drobnič, mr Stojan Zagorac i Armen Čekić

Analiza usluga koje pruža Zavod za zapošljavanje Crne Gore (Podgorica, 2017) – stručni rad
Autori:  dr Janez Drobnič, mr Stojan Zagorac i NatašaPavličić

Analiza djelotvornosti postojećih aktivnih mjera na tržištu rada u Crnoj Gori  (Podgorica, 2017) – stručni rad
Autori: dr Janez Drobnič, dr Vesna Simović Zvicer, mr Stojan Zagorac i mr Branka Meštrović

Vodič za roditelje i predstavnike nevladniho rganizacija ( Podgorica, 2017) – stručna knjiga 
Autori: dr Nila Kapor Stanulović i dr Biljana Maslovarić

Zbirka igara i aktivnosti (Podgorica, 2016) – stručna knjiga
Autori: dr Biljana Maslovarić, mr Marijana Blečić, dr Tatjana Novović, dr Dušanka Popović, Nataša Durutović i dr Veselin Mićanović

Priručnik za studenski volonterizam (Podgorica,2014 ) – stručna knjiga
Autori: dr Biljana Maslovarić, dr Tatjana Novović, dr Dušanka Popović,  dr Veselin Mićanović, dr Vesna Vukićević Janković  i mr Marijana Blečić

Evaluacija reforme obrazovanja u Crnoj Gori  (Podgorica, 2012) – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Mrežom fondacija z aotvoreno društvo.
Autori: Tomislav Reškovac i dr Miloš Bešić

Pedagogija slobodnog vremena (Podgorica, 2006)– naučna monografija
Autor: mr Biljana Maslovarić

Standardi za inovativne obrazovane programe za vaspitače/učitelje ( Podgorica, 2002) – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa ISSA.

Uticati na promjene – Vodič za roditelje za zastupanje i djelovanje u društvu, Biblioteka  Korak po korak – Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa, knjiga 2 (Podgorica, 2002) – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Institutom za otvoreno društvo, Crna Gora.
Autori: Diane J Charnov i Carolyne Rutsch

Uključivanje djece sa posebnim potrebama u redovni vaspitno-obrazovni proces,  Biblioteka  Korak po korak – Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa, knjiga 3, (Podgorica, 2002)  – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Institutom za otvoreno društvo, Crna Gora.
Autori: Elen R. Daniels i Kej Stafor

Materijali i aktivnosti za rad u učionicama u kojima dijete ima centralnu ulogu, Biblioteka Korak po korak, knjiga 3 (Podgorica, 2002) – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Institutom za otvoreno društvo, Crna Gora.
Autori:  Judith Rothschild i Ellen R. Daniels

Kreiranje vaspitno/obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu – Metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta do 3 godine, Biblioteka Korak po korak – Dječiji vrtić kao porodični centar, knjiga 1 (Podgorica, 2001) – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Institutom za otvoreno društvo, Crna Gora.
Autor: Kate Burke Walsh 

Kreiranje vaspitno-obrazovnog procesa u kojem dijete ima centralnu ulogu – Metodološki priručnik za rad sa djecom uzrasta 8 do 10 godina, Biblioteka Korak po korak – Interaktivna nastava, knjiga 2 (Podgorica, 2001) – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Institutom za otvoreno društvo, Crna Gora.
Autor: Kate Burke Walsh

Obrazovanje i kultura demokratije – Vaspitno-obrazovna praksa u ranom djetinjstvu (0-10 god), Biblioteka  Korak po korak –  Demokratizacija vaspitno-obrazovnog procesa, knjiga 1 (Podgorica, 2001) – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Institutom za otvoreno društvo, Crna Gora.
Autori: Kristen  A. Hansen, Roxane K Kaufman i Steffen Saifer

Doroti i naočare/ Dorothy and the Glasses/ Dorotea dhe syzet/ Doroti thaj dikhavlina – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.
Autor: Ivona Brezinova

Mlađi brat za Pitera/ A Baby Brother for Peter/ Nje vella i vogel per Piterin/ Terno pharal e Piterese –  stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.
Autor: Magdalena Polonca Kovač

Mrak/ The Dark/ Erresira/ Rachin – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.
Autor: Rouzana Baghdasaryan

Hana u svojim kolicima/ Hana in Her Wheelchair/ Hana ne karrocen e saj/ Hana andi invalidska beshundi – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.
Autor: Kismete Hyseni

Lutkin nos/ The Doll's Nose/ Hunda e kukulles/ Lutkako nakh – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.
Autor: Miranda Haxhia

Endijevo trešnjevo drvo/ Andy's Cherry Three/ Pema e qershise se andit/ Endijako kiresko kash – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.
Autor: Miranda Haxhia

Kralj Ben/ King Ben/  Mbreti Ben/ Tagar Ben – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.
Autor:Miranda Haxhia

Ronny – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.
Autor: Nenad Vujadinović

Let's Go to Work – stručna knjiga. Izdato u saradnji sa Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva Crne Gore.
Autor: Aude Bruhel

© 2016 Powered by New Page doo