Kolektiv Pedagoškog centra Crne Gore

Upravni odbor

Anica Maja Boljević, predsjednica UO

Slavica Striković

Nedjeljka Sindik

dr Dušanka Popović

Prof. dr Goran Barović

Prof. dr Veselin Mićanović


Članovi nadzornog odbora

Prof. dr Tatjana Novović

Prof. dr Dragan Bogojević

dr Dušanka Popović


Članovi Osnivačke skupštine

Prof. dr Saša Milić

Nikoleta Đurović

dr Dušanka Popović

Doc. dr Biljana Maslovarić

Prof. dr Tatjana Novović

Prof. dr Dragan Bogojević

Prof. dr Goran Barović

mr Marijana Blećić

Danilo Leković


Zaposleni

Biljana Maslovarić, izvršna direktorka

Miloš Bulatović, asistent direktorke

Danilo Leković, programski koordinator

Marijana Blečić, programska koordinatorka

Nedjeljka Neda Sindik, programska koordinatorka

Marica Vlahović, programska koordinatorka


Saradnici

Shai Cohen

Kristina Zogović

Biljana Mosurović

Anđela Radović

Nataša Tomović

Dijana Laković

Nataša Vlahović

Nađa Luteršek

Petar Špadijer

Mirjana Sredanović

Lida Vukmanović Tabaš

Vanja Rakočević


Upotreba rodno osjetljivog jezika: Izrazi koji se koriste na sajtu u muškom rodu, podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

© 2016 Powered by New Page doo