Erich Fromm: O učenju i čitanju

Budući da je društvo u kojem živimo posvećeno stje...

2017-03-21

109 views

Budući da je društvo u kojem živimo posvećeno stje

Kako s učenicima razgovarati o akademskoj čestitosti i plagiranju

Forum za slobodu odgoja izdao je novu publikaciju odnosno zb...

2017-02-07

103 views

Forum za slobodu odgoja izdao je novu publikaciju odnosno zb

U Danskoj je učenje empatije dio obaveznog školskog programa

Bez empatije nema zdravih i ispunjenih odnosa, veza i dru&sc...

2017-02-07

100 views

Bez empatije nema zdravih i ispunjenih odnosa, veza i dru&sc

Oxford nudi besplatan kurs kritičkog mišljenja

Kvalitetno argumentiranje i kritičko mišljenje menta...

2017-02-03

112 views

Kvalitetno argumentiranje i kritičko mišljenje menta

"Edukacijom do mira" - poziv za novu generaciju polaznika

Pedagoški centar Crne Gore, u saradnji sa Centrom za ...

2017-01-02

106 views

Pedagoški centar Crne Gore, u saradnji sa Centrom za

Stronger Together: ISSA members coordinate action on European Quality Framework

18 November 2016 – ISSA’s Peer Learning Activiti...

2016-11-25

111 views

18 November 2016 – ISSA’s Peer Learning Activiti

© 2016 Powered by New Page doo